Mazgas

Neatmezgamas mazgas, sumaizgyta virvė arba suraizgytas lynas, kurį sapnuojantysis bando nesėkmingai išmazgyti signalizuoja apie tariamai neišsprendžiamą problemą. Perkirsti jį kardu, kaip, pasak legendos, tai padarė Aleksandras Didysis, nėra teisingas problemos sprendimas. Dažnai sapno sąmonė Gordijaus mazgo įvaizdžiu mums signalizuoja, kad konfliktas spręstinas būtent taip.

Share on Pinterest
There are no images.

Parašykite komentarą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.