Apie sapnininką

Šiame puslapyje tokia plati ir įdomi sritis kaip įvairialypiai sapnų reginiai pateikta tik bendrais bruožais.

Šis žodynas pirmiausia padės išsiaiškinti savo sapnus. Čia sapnų simboliai pateikti taip, kad būtų kuo daugiau paaiškinta tipiškų dažniausiai sapnuojamų reginių iš visų gyvenimo sričių.

Tačiau šie aiškinimai gali tik pagelbėti. Jie negali atstoti įdėto triūso pačiam aiškinantis savo sapnus. Mūsų sapnų kalba tik iš dalies remiasi simboliais, kuriems mes visi priskiriame tą pačią reikšmę.

Tačiau kai kurių sapnų reginių reikšmė yra asmeninio pobūdžio, kiekvienam žmogui jie reiškia kitka. Tai priklauso nuo sapnuojančiojo patirties ir išgyvenimų, taip pat nuo jo intelekto ir aplinkos, kurioje jis išaugęs. Galų gale kiekvieno žmogaus požiūris į pasaulį vis kitoks. Kaip tik šiuos skirtingumus pastebime rinkdamiesi sapnuojamus dalykus.

Čia aiškinami sapnų simboliai yra tarsi vieno galvosūkio dalys. Tik teisingai sudėliojus į visumą, atsiskleidžia jų tikroji prasmė. Sudėlioję visą galvosūkį, žengsime svarbų žingsnį, norėdami pasveikti, išsiugdyti, tobulinti savo asmenybę ir pasirinkti savąjį gyvenimo kelią.

Sapnininkas.com facebook’e – https://www.facebook.com/SapnuZodynas/

Projektą remia:

WordPress hosting – Amber Tribe – www.ambertribe.com