Angelas

Judėjų, krikščionių ir mahometonų religijose angelai laikomi Dievo pasiuntiniais. Sapnuose jie vairuoja sapnuojančiojo sielą, vadovauja jai.

Share on Pinterest
There are no images.

Parašykite komentarą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.