Pokalbis

Dalykiškos diskusijos ir ramūs pokalbiai simbolizuoja atvirumą, norą bendrauti, draugiškumą, norą išsikalbėti ir įvairiapusius interesus. Tiksliau paaiškinti sapno prasmę galima iš jo sąsajų ir pirmiausia iš to, kaip tas pokalbis vyksta, koks pokalbio turinys ar tema.

Panašios reikšmės:

Prakalba

Share on Pinterest
There are no images.

Parašykite komentarą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.