A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Žodynas

Ietis

Z. Freudo psichoanalizėje ietis, kaip ir bet kuris kitas ginklas ar koks ilgesnis daiktas, atitinka falo simbolį. Tačiau toks aiškinimas yra pernelyg siauras. Ietis sapne gali reikšti seksualinę įtampą. Tačiau šis vaizdinys, remiantis, tarkime, viduramžiškais pasakojimais apie Gralį, gali sietis ir su religine problematika. Be kita ko, ieties — kaip žeidžiančios ieties — vaizdinys gali signalizuoti apie kūno ligos simptomus.

Panašios reikšmės:

Ginklai

Ieva

Ievos vaizdas sapne laikytinas nuoroda į moters emocijų ir motinystės sritį.

Panašios reikšmės:

Adomas

Įkaitų paėmimas

Panašios reikšmės:

Kalėjimas
Prievarta

Įkandimas

Įkandimai sapnų kalba dažnai reiškia agresyvumą.

Panašios reikšmės:

Karas
Kova
Prievarta

Imigruoti

Toks sapnas rodo esmines gyvenimo sąlygų ir pažiūrų permainas. Galimi išoriniai ir vidiniai lūžiai. Tačiau tai gali atsitikti ir nejučiom, be jūsų pastangų. Tiksliau nustatyti, ką toks sapnas reiškia, galima iš sapno turinio. Svarbu, ir ką jaučia sapnuojantysis konkrečioje situacijoje.

Imperatorė

Panašios reikšmės:

Mylimoji
Mylimasis

Imperatorius

Panašios reikšmės:

Mylimoji
Mylimasis

Impotencija

Šiuo sapno vaizdiniu dažniausiai reiškiamas nusivylimas partneryste, ypač seksualinėje srityje. Kartais impotencija sapne rodo ir menkavertiškumo jausmą arba baimę netekti sugebejimų, kurie sapnuojančiajam yra svarbūs.

Incestas

Panašios reikšmės:

Kraujomaiša

Indai

Sapnų kalboje įvairiausi indai dažnai simbolizuoja moters kūną ir moterišką seksualumą. Tai pasakytina ne tik apie apvalių formų indus, bet ir dėžes, dėžutes, lagaminus, pintines, krepšius. Kartais indo forma gali būti ir nuoroda į vyro varpą. Pilti skystį iš butelio į kitą indą, užkimšti ar atkimšti butelį dažniausiai reiškia lytinio akto atlikimą.

Indėnas

Šis simbolis įkūnija nuotykių troškimą, perdėtą pripažinimo siekimą, nebrandų vyriškumą ir bėgimą nuo realybės.

Infliacija

Sapnuojantysis bijo prarasti sugebėjimus, kurie teikia jam saugumą.

Panašios reikšmės:

Pinigai

Injekcija

Panašios reikšmės:

Švirkštas

Inkaras

Sapne inkaras simbolizuoja žmogaus savikliovą ir tvirtumą, ypač jausmų pasaulyje. Jeigu inkaras nuleidžiamas giliai ir pasiekia tvirtą pagrindą, vadinasi, pasitikite savimi, esate ramus ir tvirto būdo. Jeigu inkaras vos laikosi arba nutrūksta, tikėtini nusivylimai, netikrumas ir abejonės. Jeigu inkaro neįmanoma pakelti, vadinasi, trokštama atsikratyti nemalonių ryšių, įsipareigojimų ar prietarų.

Inkstai

Šio sapno pagrindas gali būti tikras negalavimas ar nesveikas organas. Dažnai inkstai, kaip sapno simbolis, reiškia dvasinių transformacijų procesus. Jie gali būti siejami su saviraiškos problema, taip pat su poreikių bei norų patenkinimu.

Intendantas

Panašios reikšmės:

Viršininkas

Internatas

Jeigu šis vaizdinys sapne malonus, jis rodo draugiškumą, bičiulystę, saugumą. Jei sapnas kelia nerimą, jis simbolizuoja izoliaciją ir vienatvę.

Panašios reikšmės:

Areštas
Suėmimas
Jaunystė

Invalidas

Kūno negalios sapne rodo menkavertiškumo jausmą, nepasitikėjimą savimi ir gyvenimo baimę. Ypač jei sapnuojantysis kremtasi, kad dėl luošumo jo galimybės veikti yra ribotos arba jis dėl to patenka į pavojų.

Panašios reikšmės:

Apsigimėlis
Liga
Senatvė

Išbėrimas

Panašios reikšmės:

Votis

Išėjimas iš darbo

Tai valdžios atsisakymas. Sapnuojantysis daugiau dėmesio skiria asmeniniam gyvenimui. Tai nebūtinai žingsnis atgal, veikiau suvokimas svarbiausių dalykų sapnuojančiojo gyvenime, nauja saviraiškos pradžia. Aiškinantis sapno reikšmę svarbu, ką sapnuojantysis jaučia išeidamas iš darbo.

Panašios reikšmės:

Kristi

Išgąsdinti

Panašios reikšmės:

Išgąstis

Išgąstis

Toks sapno simbolis rodo netikrumą, pasimetimą ir sąžinės konfliktus. Tikslesnė prasmė paaiškėja iš sapno konteksto. Todėl yra svarbu, ko sapnuojantysis bijo. Čia pravers susapnuoto daikto ar reiškinio simbolio aiškinimas. Jei sapne dažnai išsigąstama, tai gali būti rimtas įspėjimas apie psichikos sutrikimą. Gali prisireikti gydytojo.

Išgijimas

Sapnai apie išgijimą po persirgtos ligos rodo teigiamą psichinį vystymąsi. Tačiau ir čia, kaip ir po kiekvienos ligos, slypi pavojus pervertinti savo jėgas.

Įsikraustymas

Jei sapnuojantysis ar jam artimas žmogus įsikrausto į butą ar namą, tai rodo asmenybės ir jos santykių su aplinka pasikeitimą.

Panašios reikšmės:

Imigruoti

Įsilaužėlis

Panašios reikšmės:

Įsilaužimas

Įsilaužimas

Jei sapne įsilaužiama ar pasirodo įsilaužėlis, tai sapno sąmonė taip praneša apie gresiančią ar jau įvykusią netektį. Tačiau tai gali reikšti ir iki tol nežinomų dalykų skverbimąsi į sapnuojančiojo sąmonę, kurių jis būdraudamas nepastebėjo arba numojo į juos ranka.

Panašios reikšmės:

Kristi
Vagystė

Iškasti

Į dienos šviesą ištraukiami giliai paslėpti jausmai, problemos ar mintys. Sapnuojantysis trokšta į juos įsigilinti, apmąstyti. Taip jis įgyja žinių, patirties, asmeninės brandos.

Iškeliauti

Šis sapno reginys rodo esminius gyvenimo aplinkybių ir pažiūrų pokyčius. Tai gali būti ir troškimas pasikeisti, ir kartu naujos dvasinės bei protinės orientacijos baimė.

Iškinkyti

Jei iškinkomas arklys, asilas, kupranugaris ar koks nors kitas gyvulys, jis tampa sunkiai valdomas. Sapno kalba tai simbolizuoja sunkiai tramdomas savybes. Pavyzdžiui, iškinkyti arklį reiškia nevaldomą troškimą veikti, per kraštus besiliejančią energiją ir palaidą gyvenimą.

Panašios reikšmės:

Arklys
Asilas
Kupranugaris

Išlipti

Panašios reikšmės:

Lipti

Išmalda

Jei sapne prašoma išmaldos, vadinasi, gyvenime dažnai tenka prašyti ar elgetauti. Gal sapne jis raginamas be reikalo nesižeminti, o labiau pasitikėti savimi. Jei kas nors sapne duoda išmaldą, kartais nusileidžia iki tų, kurie už jį neturtingesni. Kartais iš sapno galima suprasti, kad jį tai daryti skatina gerumas ir gailestingumas. Dažnai tai rodo, koks sapnuojančiojo santykis su kitu žmogumi.

Panašios reikšmės:

Dovana

Išmesti

Panašios reikšmės:

Atsikratyti
Kapas
Laidotuvės
Lavonas
Mirtis

Išpažintis

Pagrindinė šio sapnų simbolio reikšmė yra gyvenimo netikrumas, menkavertiškumo ir kaltės jausmas, vienišumas, paguodos ir globos troškimas. Smulkiau paaiškėja iš sapno turinio. Ypač svarbu, kam ir kokios nuodėmės išpažįstamos.

Panašios reikšmės:

Bažnyčia
Gydytojas
Kunigas
Motina
Tėvas

Išplūdimas

Sapnuojantysis taip dažniausiai išlieja susikaupusį įtūžį, kuriam galbūt nesiryžta. Nesvarbu, ar sapne plūstami kiti, ar tave kas plūsta.

Panašios reikšmės:

Ginčas
Įžeidimas
Karas
Kova
Prievarta

Išsikraustymas

Jeigu kraustomasi iš buto, namo ar iš kur kitur, tai reiškia asmenybės pokyčius.

Panašios reikšmės:

Iškeliauti

Išsiskyrimas

Panašios reikšmės:

Atsisveikinimas

Išsiveržimas

Susikaupusių galių prasiveržimas — tai noras išlieti agresyvumą, slopinamus jausmus ar geidulius.

Panašios reikšmės:

Ugnikalnis

Įstatymas

Šis simbolis rodo ištikimybę principams, teisingumo jausmą, tiesos meilę ir atsakomybės suvokimą. Dažnai pasirodo, jog sapnuojantysis kovoja su savo principais, kad jį kamuoja sąžinės priekaištai ar kaltės jausmas.

Panašios reikšmės:

Teismas

Ištirpdyti

Dažniausiai čia turimas galvoje žmogiškų santykių atšilimas. Sapno reginys gali reikšti ir tam tikrą iš sapnuojančiojo sklindantį šaltumą. Ištirpdyti sapnų kalba reiškia įpūsti šilumos ir gyvastingumo visam, kas sustingę ir sušalę.

Panašios reikšmės:

Ledas

Išvietė

Panašios reikšmės:

Klozetas
Išmatos
Namai

Išžaginimas

Sapno vaizdiniai, susiję su išžaginimu, visada rodo seksualinės elgsenos pokyčius. Sapne galima pasiekti trokštamo tikslo nejaučiant kaltės, nes bauginantis ir sykiu geidžiamas aktas vyksta per prievartą.

Panašios reikšmės:

Gynimasis

Įtampa

Ši sapno vizija dažnai nurodo sapnuojančiajam, kad verta grumtis dėl dalyko, kuriam jis skyrė pernelyg mažai dėmesio.

Įvaikinimas

Sapnų kalba taip dažnai išreiškiamas noras užmegzti su kuo nors artimesnius ryšius. Tuos ryšius turi lemti didesnis glaudumas. Iš sapno galima suprasti, ar šis noras įgyvendintinas, ar jam iškyla kliūčių. Kartais šis sapno reginys skatina sapnuojantįjį atidžiau įsižiūrėti, koks motyvas slypi už jo noro labiau suartėti.

Įžeidimas

Nuoskaudos ir įžeidimai sapne dažniausiai rodo pernelyg didelė jautrumą, varžymąsi, pasipūtimą ir menkavertiškumo jausmą. Jeigu smarkiai įžeidžiama ar įskaudinama, tai rodo žmogaus agresyvumą Konkretesnė reikšmė paaiškėja iš sapno, ypač iš sapno dalyvių tarpusavio santykių.

Įžymus

Jeigu kas save regi sapne kaip įžymybę ar bendrauja su garsenybėmis, tai dažniausiai jaučiasi nepripažintas. Jo savimonė nėra pakankamai stipri. Sustiprinti savimonei puikiai tinka meditacinio atsipalaidavimo metodai. Taip pat verta smulkiau panagrinėti: ar mano gyvenime yra ar buvo žmonių, kurie slopino savikliovos jausmą? Ar aš pats vertinu save? Ar laikau save nevykėliu? Panašias kliūtis siekiant didesnio pasitikėjimo savimi įmanoma pašalinti.

Išmatos, fekalijos

Išmatos kaip sapno simbolis, turi pozityvią reikšmę ir reiškia augimą skatinančią priemonę, panašiai kaip žemės ūkio trąšos. Išmatų išskyrimas sapne gali būti nuoroda į ankstyvosios vaikystės higieninio auklėjimo problemas, kurios dėl pernelyg didelio griežtumo mažo vaiko buvo suvokiamos kaip meilės stoka.

Panašios reikšmės:

Auksas