A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Žodynas

Labirintas

Blaškymasis nepažįstamo miesto gatvėmis, begalinės naktinės klajonės po gatves vienodais pavadinimais ir vienodomis rodyklėmis arba iš viso be jų, klaidžiojimas vingriais milžiniško pastato rūsių koridoriais — tokius sapnus daugelis sapnuoja, ir prisiminimai apie juos ypač nemalonūs. Archetipinis labirinto pavyzdys yra labai senas. Jis informuoja apie seksualinius potraukius, kurie nepavaldūs mūsų sąmonei. Beveik visada sapnai su labirinto vaizdais signalizuoja apie grėsmingą situaciją. Sapnuojantysis bijo paklysti.

Panašios reikšmės:

Jautis
Motinos kompleksas
Voras

Laboratorija

Šio simbolio pagrindinė reikšmė — profesinis aktyvumas, bendrumo jausmas ir egzistencijos garantas. Tačiau daugybės problemų, su kuriomis mums tenka susidurti gyvenime, neįmanoma suplanuoti ir apskaičiuoti taip tiksliai kaip laboratorinio eksperimento. Patenkinamą problemos sprendimą dažnai galima rasti tik tada, kai pasineriame visa savo esybe, taip pat ir emocine. Šis vaizdinys sapne dažnai tam ir skatina. Reikšmei suvokti svarbu atsižvelgti į bendrą sapno kontekstą, pirmiausia, kaip jaučiasi toje situacijoje sapnuojantysis.

Lagaminas

Lagaminas ir kiti sunkūs nešuliai sapne yra naštų ir problemų, slegiančių sapnuojantįjį gyvenime, simboliai. Prarasti lagaminą nereiškia, kad sapnuojantysis atsikratė naštos, sapnas informuoja, kad jis per mažai susimąsto apie šias problemas ir jų sprendimo būdus.

Laidotuvės

Laidotuvės dažnai sapnuojamos. Jos ne visuomet susijusios su mirtimi ar realiu asmeniu. Dažnai sapne užkasami nemalonumai, neišsipildę troškimai, bjaurūs įpročiai, taip pat skaudūs išgyvenimai. Sapne gali būti laidojami ir nutrūkę ryšiai su kuo nors ar ypatingi sugebėjimai bei talentai. Palaidojus, sapno sąmonėje atsiranda dažnai kas nors nauja. Taigi tokie sapnų reginiai veikiau yra geras ženklas.

Panašios reikšmės:

Lavonas
Mirtis

Laikraštis

Sapne laikraštis dažniausiai praneša sapnuojančiajam svarbias žinias. Viską lemia to laikraštinio pranešimo turinys. Taip gali būti perspėjama apie pavojus, į kuriuos sapnuojantysis turėtų atkreipti dėmesį. Senas laikraštis reiškia kažką, kas jau tėra tik ,,pernykštis sniegas”.

Laikrodis

Kaip sapno vaizdinys, laikrodis primena begantį laiką. Gali reikšti ir gyvenimo laikrodį. Tas laikas, kurį sapne rodo laikrodis, paprastai sapnuojančiojo gyvenime turi konkrečią reikšmę.

Laipioti

Panašios reikšmės:

Lipti

Laiptai

Kaip sapno vaizdinys, laiptai nusako perėjimą iš viena į kita. Čia turimas omeny kilimas ir smukimas. Kopimo aukštyn vaizdiniai reiškia sąmonėjimo procesą.

Panašios reikšmės:

Kopėčios

Laiškanešys

Sapne jis viso labo tik perduoda žinias. Kadangi su nešiojamais laiškais jis asmeniškai nesusijęs, todėl gali būti tiek laimės, tiek ir nelaimės pranašas.

Panašios reikšmės:

Laiškas

Laiškas

Laiškai sapne reiškia dar neįsisąmonintą žinią, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį. Ši žinia gali būti ir maloni, ir nemaloni.

Laivas

Laivas sapne simbolizuoja gyvenimo laivą. Plaukimas laivu per didelius vandenis ar upes reiškia gyvenimo kelionę.

Panašios reikšmės:

Jūra
Kelionė
Upė

Lakas

Panašios reikšmės:

Grimas

Landsknechtas

Panašios reikšmės:

Samdinys

Langas

Panašios reikšmės:

Namai

Lapas

Panašios reikšmės:

Lapija
Popierius

Lapė

Kaip sapno simbolis, lapė įkūnija gyvenimišką išmintį, apsukrumą, apskaičiavimą ir gudrumą, klastą. Tiksliau nustatyti prasmę galima iš sapno ryšių, iš sapnuojančiojo nusistatymo šio žvėrelio atžvilgiu.

Lapija

Apskritai medžių lapai ir krūmai simbolizuoja sapnuojančiojo jausmus ir mintis. Taigi sulig metų laikais keičiantis lapijai galima daryti tikslesnes išvadas apie jų kokybę. Jauni, sprogstantys lapeliai — tai naujos mintys, gimstančios viltys arba bundantys jausmai. Visiškai susiformavusi, gaivi žalia lapija liudija dvasinę brandą ir visavertišką gyvenimą. Rudens lapija — tai gyvenimo patirtimi grindžiamas brandus ir stabilus mąstymas bei jausmai. Vystantys, krintantys lapai simbolizuoja atgyvenusias mintis, mirštančius jausmus, nusivylimą ir rezignaciją. Tai ypač akivaizdu, jei šis sapno vaizdinys siejamas su žiemos peizažu.

Panašios reikšmės:

Ledas
Žalia spalva

Lasas

Apskritai lasas ar kilpos rodo asmenybės raidos ir saviraiškos suvaržymus. Šiuo simboliu gali būti išreiškiamas noras agresyviai išreišti susikaupusius poreikius. Aiškinantis reikšmę svarbu, kam naudojamas lasas.

Panašios reikšmės:

Grandinė
Pančiai
Kalėjimas
Prievarta

Laukas

Sapnų kalboje laukas dažniausiai laikytinas veiklos lauku. Jis simbolizuoja uždavinių ir interesų sritį. Siauresne prasme jis rodo moterišką seksualumą. Apdirbtas, derlingas, žaliuojantis ir žydintis laukas yra iš esmės geras ženklas. O dirvonuojantis, apaugęs piktžolėmis nederlingas laukas pabrėžia šio simbolio neigiamą reikšmę. Gali būti, kad kažkam nerūpi jo interesai.

Laukymė

Panašios reikšmės:

Šilas
Gėlės
Žiedai
Violetinė spalva

Laumžirgis

Kaip ir kitų rūšių vabzdžiai, laumžirgiai, kaip sapno vaizdiniai, liudija perdėtą susireikšminimą, pasipūtimą ir agresyvumą. Šios savybės trukdo bendrauti su aplinkiniais.

Panašios reikšmės:

Vabzdžiai

Lauras

Šis simbolis sapne rodo pasisekimo, garbės ir pripažinimo siekį. Dažnai jis įspėja apie šių tikslų sureikšminimo pavojų.

Panašios reikšmės:

Visžaliai augalai

Lava

Šis simbolis sapne reiškia nevaldomos įtampos iškrovos beprasmiškumą. Ypač atvėsusi lava rodo nykų tuštumos jausmą, koks dažnai lieka po nekontroliuojamo agresijos proveržio. Šis sapno vaizdinys ragina susivaldyti ir būti drausmingam.

Panašios reikšmės:

Prievarta
Ugnikalnis

Lavina

Šis sapno vaizdinys rodo nekontroliuojamą agresyvų dvasios ir kūno įtampos prasiveržimą, po kurio jausmai atvėsta. Šiuo simboliu gali būti reiškiamas nusivylimas, vienatvė, kartėlis, rezignacija, senkanti gyvybės energija ir žūtis.

Panašios reikšmės:

Ledas
Prievarta

Lazaretas

Panašios reikšmės:

Ligoninė

Lazda

Susapnuota lazda gali daug ką reikšti. Jei ji primena medžio kamieną, laikytina vaisingumo ir gyvenimo simboliu. Ja galima apginti ir nuo agresijos, demonų bei piktosios dvasios. Susapnuoti burtų lazdelę reiškia laukti stebuklų.. Dažnai lazda esti ir falo, t. y. galios simbolis.

Panašios reikšmės:

Falas
Karas
Kova
Prievarta
Stulpas

Ledas

Ledas sapnų pasaulyje rodo santykių atšalimą, sapnuojančiojo sielos šaltumą ir jam gresiantį vienišumo pavojų. Tą patį reiškia ir ledo danga ant upių ar ežerų, apledėjusios gatvės. Įlūžti ant ledo ar matyti ledo lyties nešamą žmogų laikoma pavojaus signalais.

Ledo varveklis

Panašios reikšmės:

Ledas

Ledynas

Ledynas — tai sapno signalas apie jausmų atšalimą. Įkristi į ledyno properšą: gresia dvasinio ar emocinio sąstingio pavojus.

Panašios reikšmės:

Ledas

Lėkštė

Panašios reikšmės:

Alkis
Indai

Lėktuvas

Panašios reikšmės:

Skraidyti

Lėlė

Šis sapno simbolis reiškia troškimą — dažniausiai nesąmoningą — išsaugoti kai kuriuos vaikiškus charakterio bruožus, į gyvenimą žiūrėti kaip į žaidimą ir neprisiimti atsakomybės. Jei lėlės arba vaikiški žaidimai sapnuojasi dažnai, tai gali rodyti asmenybės vystymosi sutrikimą, kurį būtina gydyti.

Panašios reikšmės:

Vaikystė

Lelijos

Sapnų kalboje dažniausiai tai teigiamas ženklas, simbolizuojantis jausmų sritį. Ypač vandens lelijos sapne rodo, kad iš pasąmonės kyla ir skleidžiasi kažkas trapaus ir gražaus.

Panašios reikšmės:

Gėlės
Rožė
Žiedai

Lempa

Lempos arba žibinto vaizdinys dažnai sutinkamas pasakose. Jis visada iškyla, kai veiksmas rutuliojasi taip, kad herojui turi pasirodyti šviesa, arba kai laukiama, jog netrukus toji šviesa pasirodys. Sapnuose šviesos — lempos ar žibinto — vaizdinys rodo, kad neįsisąmoninta problema greitai pasieks sapnuojančiojo sąmonę.

Panašios reikšmės:

Fakelas
Ugnis

Lenktis

Tas, kas lenkiasi, turi nusileisti, kartais net nusižeminti. Maždaug tokia pat lenkimosi reikšmė ir sapne.

Lerva

Kaip gyvajame pasaulyje lerva reiškia būsimą transformaciją, taip ir sapne ji simbolizuoja asmenybės raidą, sklaidą ir keitimąsi. Tačiau lerva gali būti suvokiama ir kaip kaukė.

Panašios reikšmės:

Kaukė

Liepsna

Panašios reikšmės:

Ugnis

Lietpaltis

Kas apsivelka lietpaltį, tas nori apsisaugoti nuo nemalonaus lietaus. Toks žmogus sergstisi bet kokio vaisingumo, kad ir kokiu pavidalu jis bepasireikštų. Arba nori apsisaugoti nuo liūdesio ir slegiančių minčių.

Panašios reikšmės:

Lietus

Lietus

Lietus yra vaisingumo simbolis. Dažnai tai dvasios praturtinimas naujomis kūrybinėmis idėjomis. Tačiau kai kada šis simbolis reiškia ir liūdesį arba prislėgtą nuotaiką.

Panašios reikšmės:

Dangus

Liežuvis

Liežuvis yra kalbos organas. Sapne jis išreiškia vaisingą ir kūrybingą dvasios polėkį.

Liftas

Jei keliamasi liftu, panašiai kaip kopėčiomis ar laiptais, sapno sąmonė informuoja apie dvasinius pokyčius. Tik važiuojant liftu tie pokyčiai vyksta be mūsų pastangų. Liftu keliamasi greitai ir lengvai. Dažnai apima sklendimo arba skrydžio pojūtis. Sapnų kalboje dažniausiai tai reiškia atotrūkį nuo tikrovės, savęs pervertinimą ir fantazijas, kurios mažai ką turi bendro su gyvenimo realybe. Jei liftas kyla į viršų, dažnai taip reiškiamas sėkmės ir saviraiškos troškimas. Jei liftas stringa, tai rodo menkavertiškumą ir asmenybės raidos trikdžius. Jeigu kelionė liftu žemyn sapnuojančiajam sukelia nemalonius pojūčius, tai rodo ateities baimę.

Panašios reikšmės:

Kristi
Kopėčios
Laiptai
Skraidyti
Lėktuvas

Liga

Bet kuri liga dažniausiai simbolizuoja susilpnėjusį pasitikėjimą savimi, kaltės jausmą ir nemokėjimą prisitaikyti gyvenime. Tačiau šis vaizdinys sapne gali rodyti ir paguodos bei globos poreikį, taip pat mirties baimę.

Panašios reikšmės:

Gydytojas
Senatvė

Ligoninė

Ligoninė sapne rodo, kad sapnuojančiajam arba asmeniui, besigydančiam toje ligoninėje, reikalinga pagalba. Ligos, apie kurias čia kalbama, yra dvasinio pobūdžio. Ligoninės skyriai arba juose gydomas organas liudija šiuos sutrikimus: širdies ligos rodo sutrikimus jausmų srityje, akių negalavimai — nesugebėjimą teisingai suvokti problemą arba santykius su aplinkiniais. Pilvo skausmai gali rodyti, kad konfliktas atrodo ,,ne suvirškinamas” ir todėl skausmingas. Gydytojo patarimai sapnuojančiajam turi būti suvokiami kaip atitinkama pagalba.

Panašios reikšmės:

Gydytojas

Lijundra

Panašios reikšmės:

Kristi
Ledas

Lipti

Lipimas aukštyn — tai pozityvus asmenybės vystymasis. Tai geras ženklas ir tuomet, kai lipimas reikalauja pastangų. Jei lipama žemyn, toks sapno vaizdinys simbolizuoja asmeninio gyvenimo arba profesinius sunkumus, ypač jei sapnuojantysis dar ir klumpa arba griūva ir jaučia baimę arba slogutį. Tiksli prasmė paaiškėja iš sapno konteksto.

Panašios reikšmės:

Kalnas
Kristi

Liudytojas

Panašios reikšmės:

Teismas

Liudytojo priesaika

Panašios reikšmės:

Antstolis

Liukas

Panašios reikšmės:

Nuleidžiamos durys

Liūnas

Panašios reikšmės:

Pelkė

Liūtas

Liūto simbolis sapne yra įvairialypis. Būdamas žvėrių karalius, jis, kaip ir pasakose ar heraldikoje, gali būti valdžios simbolis ir įkūnyti fizinę jėgą. Tačiau liūtas gali reikšti ir kūrybines dvasios jėgas bei kūrybiškumą. Galiausiai tai gali būti agresijos ir nesutramdomumo įvaizdis. Atitinkama reikšmė aiškėja iš sapno konteksto.

Panašios reikšmės:

Erelis
Plėšrūnas

Liūtis

Panašios reikšmės:

Lietus

Liutnia

Šis sapno vaizdinys rodo atvirumą, norą bendrauti, draugiškumą taip pat romantišką svajingumą ir jausmingumą. Liutnia gali turėti ir seksualinę reikšmę. Tada instrumentas simbolizuoja moters kūną. Tikslesnė reikšmė aiškėja iš sapno konteksto. Svarbu, kokia muzika skambinama liutnia, kaip į muziką reaguoja dalyvaujantys asmenys ir ką jaučia sapnuojantysis.

Panašios reikšmės:

Muzika

Lizdas

Šis sapno vaizdinys reiškia netikrumą ir globos poreikį. Dažnai jis turi motiniškumo aspektą ir reiškia santuokos bei šeimos troškimą. Jei kažkas sapne suka lizdą, tai rodo saugumo, namų jaukumo ir motinystės troškimą. Jei kas sapne palieka lizdą, tai rodo norą būti savarankiškam ir nepriklausomam.

Panašios reikšmės:

Paukštis

Lobis

Sapne rasti lobį, reiškia naujas galimybes. Dažnai tai nuoroda sapnuojančiajam intensyviau ugdyti užleistus gabumus ir talentus.

Panašios reikšmės:

Auksas
Pinigai

Locmanas

Panašios reikšmės:

Kapitonas

Lokomotyvas

Panašios reikšmės:

Garvežys
Geležinkelio stotis
Kelionė

Lokys

Mitologijoje ir Šiaurės tautų pasakose lokys dažnai simbolizuoja moteriškas savybes. Sapnų simbolikoje jis laikomas motinišku žemišku gyvūnu. Kaip vyriškas gyvūnas, turintis tikrai lokiškų jėgų, lokys gali įkūnyti prievartą ir turėti neigiamą reikšmę.

Panašios reikšmės:

Gyvūnai

Lova

Lova sapne beveik visuomet susijusi su erotika. Sapnuojantysis tada susiduria su seksualine problema. Jeigu lova, pavyzdžiui, užima visą miegamąjį, tai sapnuojantysis teikia lytiniam gyvenimui labai svarbią reikšmę. Iš lovos būsenos ir formos galima padaryti atitinkamas išvadas apie seksualinį sapnuojančiojo gyvenimą.

Panašios reikšmės:

Miegamasis
Seksualumas

Lubos

Jei sapnuojančiajam rodosi, kad jį slegia kambario lubos, vadinasi, jo sieloje vyksta konfliktas.

Panašios reikšmės:

Grotos
Ola

Luošys

Panašios reikšmės:

Apsigimėlis
Invalidas
Ramentas

Lūpinė armonikėlė

Panašios reikšmės:

Akordeonas
Vaikystė

Lūpos

Panašios reikšmės:

Burna

Lydeka

Panašios reikšmės:

Ryklys

Lynas

Panašios reikšmės:

Grandinė

Lysvė

Panašios reikšmės:

Sodas

Lytiniai organai

Šitoks sapnas dažniausiai išreiškia seksualinius poreikius ar baimes. Tačiau dažnai jis rodo tik sapnuojančiojo priklausomybę kokiai nors lyčiai ir jai adekvačias mintis ar jausmus. Tiesioginio ryšio su seksualumu gali ir nebūti. Tiksliau nustatyti sapno prasmę galima iš jo sąsajų ir pirmiausia iš paties sapnuojančiojo požiūrio į tą sapną.

Lytiniai santykiai

Šitoks sapnas simbolizuoja norą sureguliuoti ir sutaikyti prieštaravimus platesne prasme. Tačiau dažnai jis susijęs su seksualine partneryste ir šeima. Sapno turinio dažniausiai nereikėtų suprasti pažodžiui.

Lašiša

Žuvis

Lauktis

Panašios reikšmės:

Nėštumas

Leopardas

leopardasŠis žvėris kaip sapno simbolis rodo gyvybinę jėgą, aistringumą, emocijas, vyriškus instinktus ir agresyvumą tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Tikslesnė reikšmė aiškėja iš sapno konteksto. Jei leopardas pavojingas, tai šis sapno vaizdinys įspėja būti tolerantiškam, nebūti pasipūtusiam ir blaiviai vertinti savo galimybes. Tačiau, jei žvėris senas, ligotas, sutramdytas ar abejingas, tai rodo norą suimti save į rankas.

Liemenukas

Panašios reikšmės:

Drabužiai

Miręs žmogus, lavonas

Lavonas sapne simbolizuoja mirusią asmenybės pusę. Tai yra įspėjimas nebenešioti savyje pasąmonėje užblokuoto komplekso tarsi negyvo svetimkūnio. Jeigu lavonai sapnuojami pernelyg dažnai, reikia skubios psichoterapinės pagalbos.

Panašios reikšmės:

Laidotuvės
Mirtis