A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Žodynas

Jachta

Šis vaizdinys sapne rodo pasitikėjimą savimi ir prabangos siekimą.

Panašios reikšmės:

Laivas

Jaunikis

Panašios reikšmės:

Nuotaka

Jaunystė

Sapnai, sugrąžinantys sapnuojantįjį atgal į vaikystės ar jaunystės laikus, dažnai suvokiami kaip gyvenimo suvestinė. Todėl dažniausiai juos sapnuoja pusamžiai žmonės. Sapnuose dažniausiai iškyla tie vaizdiniai, kurie atspindi elgseną, vėliau paskatinusią sapnuojantįjį neurotiškiems veiksmams (Toks neurotinis elgesys daugiau ar mažiau būdingas šiandien beveik kiekvienam žmogui). Šioje gyvenimo atkarpoje ypač dažnai sapnuojama mokykla. Tai atsiliepia mūsų sąžinė, super ego. Jeigu sapne pasirodo artimas žmogus, koks jis buvo vaikystėje arba net jaunesnis negu dabar, tai galima suvokti kaip pranešimą apie mirtį. Tas pats pasakytina ir tada, kai sapnuojantysis išvysta save mažą. Jau mirę artimieji mūsų sapnuose dažnai pasirodo daug jaunesni, negu mes juos paskutinįsyk gyvus matėme gyvenime. Pagimdyti vaiką arba regėti sapne nepažįstamą vaiką — teigiamas ženklas. Atsiskleidžia naujos galimybės.

Panašios reikšmės:

Vaikas

Jautis

Sapne jautis yra vyriškos galios ir pajėgumo simbolis. Senovės Kretoje per apeigines šventes nuogi jaunuoliai turėdavo, nutvėrę jautį už ragų, užšokti ant sprando. Simbolinė tokio žaidimo prasmė: jaunuolis privalo išmokti valdyti savo gyvuliškus instinktus, — tik tuomet jis bus vyras. Dažniausiai ir sapne simbolinė jaučio reikšmė yra panaši.

Panašios reikšmės:

Gyvūnai
Labirintas

Javai

Visos javų rūšys simbolizuoja pagrindinius fizinius ir psichinius-dvasinius poreikius. Derlingi javų laukai su pilnomis varpomis ir gausiu derliumi rodo pasitikėjimą savimi, pasitenkinimą, materialinį pagrindą. O išdžiuvę ar supuvę javai su skurdžiomis varpomis rodo susvyravusį pasitikėjimą savimi, vargą, nepriteklius, ateities baimę. Sapnuoti javus ir javų lauką – teigiamas ženklas. Tai visais atvejais reiškia vaisingumą ir sėkmę.

Panašios reikšmės:

Derlius

Jojimas

Jojimas sapne gali būti seksualiniu simboliu, reiškiančiu santūrią ir tramdomą erotiką. Jei arklys jojant baidosi arba sustoja it įbestas, tai gali būti nuoroda į funkcinius sutrikimus arba simptomus ligos, sukeltos psichinių priežasčių.

Panašios reikšmės:

Arklys

Jonvabalis

Panašios reikšmės:

Šviesa

Juoda spalva

Juoda spalva sapne pranašauja sielos stingulį, taip pat gedulą ir mirtį. O juoda – balta simbolizuoja priešingybes, nusakomas tokiomis sąvokomis kaip šviesus – tamsus, geras – piktas, teisingas – klaidingas.

Panašios reikšmės:

Spalvos

Juoktis

Apskritai šis sapno vaizdinys rodo laisvumą, atsipalaidavimą ir išsivadavimą nuo konfliktų. Tačiau šiuo simboliu gali būti reiškiamas ir noras atsikratyti įtampos.

Juosta

Sapnų kalba juosta dažniausiai susijusi su asmeniniais sapnuojančiojo ryšiais. Gal jis jaučiasi nesmagiai dėl tokių ryšių. O jeigu jis ar kitas sapno veikėjas ketina surišti kokį daiktą, tai sapnuojantysis gal ieško užmegzti tvirtesnį ryšį su kitu.

Jūra

Jūra yra archetipinis gyvybės apskritai, o ne konkretaus individo gyvybės atsiradimo simbolis. Savo neaprėpiama gelme ir toliais ji atspindi sapne kolektyvinę pasąmonę. Ji gali daug ką reikšti — nuo išvykimo link nežinomų krantų, į neištirtas dvasines žemes iki pavojingų ir grėsmingų situacijų, tykančių keliaujant jūra. Jei sapno veiksmas rutuliojasi ant jūros kranto, šitaip informuojama apie nesklandumus pereinant nuo asmeninės į kolektyvinę pasąmonę. Kokie tie nesklandumai, aiškėja iš konkretesnių sapno vyksmo aplinkybių.

Panašios reikšmės:

Kelionė
Laivas
Upė
Vanduo

Jūreivis

Šis sapno vaizdinys įkūnija energiją, kuri tvarko ir tiksliau nukreipia emocijas. Taip gali būti išreiškiamas noras pačiam spręsti problemas. Tačiau tai gali rodyti, kad reikiamą pagalbą gali suteikti globojantis vyriškis.

Panašios reikšmės:

Laivas
Vanduo

Juvelyrika

Panašios reikšmės:

Brangakmeniai
Papuošalai