A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Žodynas

Ugniagesių komanda

Visi su gaisro gesinimu susiję sapnai simbolizuoja sapnuojančiojo jėgas ir savybes. Jie reiškia pastangas kontroliuoti psichinių – dvasinių ir fizinių gyvybinių jėgų ugnį ir neleisti kilti alinantiems gaisrams.

Ugnikalnis

Jei ugnikalnis išsiveržia, tai yra nuoroda į protrūkius, susitvenkusius instinktyvius troškimus ir paslėptą agresiją.

Ugnis

Ugnis ir liepsna sapnuose gali daug ką reikšti, tiksliau nustatyti dažniausiai galima iš sapno konteksto. Ugnis gali reikšti ir dvasinį apsivalymą, atsinaujinimą, atgimimą. Apskritai ji teigiama prasme reiškia psichinę energiją, kuri atsispindi posakyje „gyvybės liepsna”. Naikinanti ugnis visada signalizuoja apie pavojų. Tai gali būti kokia nors visa naikinanti aistra, seksualinė priklausomybė arba stiprios fanatiškos idėjos.

Panašios reikšmės:

Fakelas

Undinė

Pasakose undinė vaizduojama kaip moteris su žuvies uodega. Sapne ji įkūnija šaltą, su jausmais neturintį nieko bendro moteriškąjį seksualumą. Ji informuoja apie dar neišsivysčiusią seksualinę brandą ir gali būti frigidiškumo signalas.

Panašios reikšmės:

Nimfa

Ungurys

Sapnuose ungurys simbolizuoja falą ir instinktyvų seksualumą. Kartais jis reiškia didesnį vidinio gyvenimo ir jausmų pasaulio dvasingumą. Tiksliau jo reikšmę galima nustatyti iš sapno sąsajų, kokiame vandenyje plaukioja ungurys, ir sapnuojančiojo požiūrio į šį sapną.

Uniforma

Sapno kalba uniformos paprastai reiškia ne tik siekimą įtvirtinti savo asmenybę bei įgyti pripažinimą, bet ir garbės bei valdžios troškimą. Šis vaizdinys gali atspindėti ir pernelyg didelį prisitaikėliškumą arba įtikėjimą autoritetais.

Panašios reikšmės:

Kareivis
Policininkas

Universitetas

Panašios reikšmės:

Mokykla

Uodas

Panašios reikšmės:

Moskitai

Uola

Šiurkštūs nenugludinti akmenys, uolų nuolaužos ir rifai simbolizuoja fizinę ir dvasinę stiprybę bei tvirtumą, tačiau kartu ir kietumą, šaltumą, egoizmą. Jei uolos apaugusios, tai rodo emocijas.

Panašios reikšmės:

Kalnas
Ola
Plyšys

Uoliena

Panašios reikšmės:

Uola

Uostas

Jei kas ieško užuovėjos uoste, bijosi gyvenimo audrų. Taigi sapnuojantysis uoste trokšta būti saugus, jį persekioja kliūtys, menkavertiškumas ir gyvenimo baimė. Ypač jei nusprendžiama uoste nuleisti inkarą ir čia pasilikti ilgėliau. Geras ženklas į uostą užsukti trumpam, o paskui vėl išplaukti. Tai reiškia patiklumą, veržlumą ir saugumą. Svarbu nustatyti laivo būklę, ar jūros vanduo ramus ir kokie sapnuojančiojo ryšiai su laivo kapitonu.

Panašios reikšmės:

Inkaras
Kapitonas
Laivas
Prieplauka
Krantinė
Vanduo

Upė

Didelės ir mažos upės sapne dažnai simbolizuoja ,,gyvenimo upę”. Plaukimą jomis valtimi ar laivu galima suprasti kaip gyvenimo kelionės analogiją. Sraunios upės ar upeliai, iškylantys prieš sapnuojantįjį kaip kliūtys, rodo sunkumus, slypinčius sapnuojančiojo pasąmonėje. Tikslesnę prasmę galima nustatyti iš upės krantų. Jei krantai neprieinami, tai rodo dvasinius konfliktus ar kompleksus. Betono ar akmenų krantinė rodo, jog sapnuojantysis įspraustas į šiuolaikinės civilizacijos rėmus. Jei sapnuojantysis sapne mato tiltą, taip jam nurodomas kelias, kuriuo eidamas jis įveiks sunkumus.

Panašios reikšmės:

Tiltas
Vanduo

Urna

Panašios reikšmės:

Kapas

Urvas

Nuo žilos senovės urvas yra žmonių būstas ir prieglobstis. Motinos įsčios – taip pat urvas, kuriame saugiai bręsta gyvybė. Šia prasme tai motinystės, moteriškumo ir saugumo simbolis. Taip pat jis gali reikšti moteriškąjį seksualumą, kadangi makštis irgi yra urvas. Jei urvas yra viliojantis ir jaukus, tai gali liudyti nesaugumą, gyvenimo baimę, globos poreikį ir motinystės ryšį. Jei urvas bauginantis ir grėsmingas, vadinasi, turima bendravimo problemų arba santykių su aplinka nesklandumų.

Panašios reikšmės:

Ola

Uždanga

Kažkas po ja slypi. Tačiau dažnai toks sapno vaizdinys yra ir atsargumo, netikrumo, apgaulės arba izoliacijos simbolis. Tiksli reikšmė paaiškėja iš sapno konteksto. Ypač svarbu, ką uždanga slepia.

Užkimimas

Šis simbolis išties gali reikšti gerklės negalavimus. Tačiau kartais jis rodo, kad sapnuojančiajam ne visada pavyksta būti išklausytam.

Panašios reikšmės:

Pokalbis

Užlipti

Bet kokia kopimo forma, bet koks judėjimas aukštyn sapnų kalba reiškia sėkmę. Pavyzdziui, jei sapnuojantysis įkopia į kalno viršūnę, tai dažniausiai jis suvokia esamą padėtį. Jam pavyksta įveikti kliūtis ir vargus vien savo jėgomis.

Panašios reikšmės:

Kalnas

Užpuolimas

Bet kokia prievarta reiškia menkavertiškumo pojūtį, engimą ir poreikių slopinimą. Agresyvūs veiksmai sapne turi skatinti ugdyti pasitikėjimą savimi ir labiau tvardytis.

Panašios reikšmės:

Prievarta

Užsienio kalba

Jei nesuprantame, kokia kalba sapne kalbama, ar nemokame ja susikalbėti, dažniausiai tai būna jausmų kalba. Ji mums taip ir lieka svetima. Per mažai mokėmės ja naudotis. Tačiau gyvenimo situacija reikalauja iš mūsų dabar kalbėti jausmais.

Panašios reikšmės:

Mokykla
Mokytojas

Užsienis

Svetimi kraštai, žmonės ir papročiai sapnuose dažniausiai simbolizuoja kelionės įspūdžių prisiminimus ar svetimų kraštų ilgesį. Tačiau kartais tai reiškia, kad sapnuojantysis nepatenkintas naujomis gyvenimo sąlygomis, uždaviniais ir interesais. Tikslesnę prasmę padeė nustatyti, ar tokia padėtis maloni jam, ar ne. Jeigu jis nesusišneka su užsieniečiais ar šiaip nesmagiai jaučiasi, tai reiškia netikrumą ir baimę. Priešingai, džiugūs įspūdžiai užsienyje reiškia, kad jam labai patinka nauja veiklos sfera.

Užsikrėsti

Galima užikrėsti nuoširdumu, gyvenimo džiaugsmu, energija, nuovokumu ir daugeliu kitų teigiamų savybių, tačiau užsikrėsti galima ir neigiamais dalykais. Daug reiškia, kas ir kuo užkrečiamas ir kaip tai atsiliepia sapnuojančiajam. Dažnai tai noras sekti kieno nors pavyzdžiu ar įspėjimas per daug nepasikliauti kitais.

Užtarti

Panašios reikšmės:

Prašyti

Užtvanka

Šis sapno reginys simbolizuoja slopinamus jausmus, užgniaužtus norus ir tramdomą lytinį gyvenimą. Užtvankos prasiveržimas reiškia agresyvumo protrūkius.

Panašios reikšmės:

Sprogimas

Užtvara

Panašios reikšmės:

Siena
Tvora

Užuolaida

Panašios reikšmės:

Uždanga

Utėlė, utėlės

Kaip sapno simbolis, utėlė gali įspėti apie kūną palietusius ligos procesus, visų pirma – nervinius sutrikimus. Tačiau dažniau šis sapno vaizdinys simbolizuoja destruktyvias savigraužos mintis ir jausmus, kurie menkina savo vertės pajautimą ir energiją.

Panašios reikšmės:

Vabzdžiai

Uoga, uogos

Apskritai uogos reiškia valgį. Uogų norėjimas dažniausiai susijęs su seksualiniais poreikiais.

Panašios reikšmės:

Alkis
Maisto produktai

Uraganas

Vėjas