A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Žodynas

Madona

Šis simbolis rodo troškimą išsivaduoti nuo skausmo, kaltės ar kančios. Kartu jis simbolizuoja jėgas, padedančias įveikti gyvenimo problemas ir susitaikyti su likimu.

Magnetas

Panašiai kaip tikrovėje, sapno kalba magnetas reiškia stiprią traukos jėgą. Ja gali būti pagunda, suvedžiojimas, taip pat ir simpatijos ar palankumas. Tikslesnė reikšmė išaiškėja sapno kontekste. Čia svarbu, ar sapnuojančiajam toji jėga maloni, ar ne.

Magnetofono juosta

Panašios reikšmės:

Patefonas

Maisto produktai

Kaip sapno simbolis, jie liudija sapnuojančiojo fizines ir dvasines gyvybines jėgas. Jie akivaizdžiai rodo jo kūno ir dvasios būseną bei poreikius. Aiškinantis sapną dažnai svarbu, kokie šie produktai, taip pat jų savybės ir kas su jais daroma.

Panašios reikšmės:

Alkis
Duona
Kepėjas
Kepti
Mėsa
Salotos
Vaisiai
Virti
Žuvis

Maita

Panašios reikšmės:

Dvėseliena

Maitinti

Panašios reikšmės:

Alkis
Maisto produktai

Maitvanagis

Maitvanagio simbolis sapne rodo per didelį įsijautimą į save, nes nemokama bendrauti su kitais žmonėmis. Tokiai neurotinei laikysenai dažnai būdingi ir perdėti reikalavimai. Maitvanagis sapne dažnai rodo polinkį išnaudoti.

Panašios reikšmės:

Paukštis

Malda

Ši sapno vizija dažnai padeda sapnuojančiajam suvokti svarbius gyvenimo dalykus ir patį save.

Panašios reikšmės:

Bažnyčia
Melstis

Maldauti

Panašios reikšmės:

Prašyti

Malšinti

Panašios reikšmės:

Alkis

Mana

Panašios reikšmės:

Duona

Mandala

Mandala — paveikslas, susidedantis iš apskritimų, trikampių ir religinių simbolių. Rytų religijose ji padeda medituojančiam paveikti sąmonę. C. G. Jungas mandalose įžvelgia tvarkos simbolius, veikiančius giluminius psichinės raidos procesus. Būtent ruošiantis vidiniam persiorientavimui mandalų pasirodymas sapnuose gali būti reikšmingas.

Panašios reikšmės:

Apskritimas
Kubas

Manevrai

Panašios reikšmės:

Karas

Marionetė

Šis sapno vaizdinys gali rodyti, jog sapnuojantysis nuo kažko priklauso ir tai jį slegia. Tačiau kartais taip išreiškiamas noras primesti savo valią kitiems, juos valdyti.

Panašios reikšmės:

Klounas
Lėlė

Marmeladas

Marmeladas, tepamas ant duonos, tarsi sutaurina duonos skonį. Duona sapnų kalba — tai dvasinis penas. Taigi valgant sapne duoną su marmeladu pasikraunama dvasinės energijos subtilia forma. Paprastai čia esama ir erotinio atspalvio, kadangi marmeladas gaminamas iš vaisių. O vaisiai sapnų kalboje dažniausiai turi erotinę seksualinę reikšmę.

Panašios reikšmės:

Duona
Vaisiai

Marmuras

Šis sapno vaizdinys nurodo puošnumą ir prabangą, tačiau gali reikšti ir šaltą atsainumą, atsiribojimą, išskaičiavimą ir jausmų stoką. Tikslesnė reikšmė dažniausiai aiškėja iš sapno konteksto.

Marškiniai

Panašios reikšmės:

Drabužiai

Maudymasis

Pasakose, mituose ir sapne maudymasis simbolizuoja apsivalymą. Daugelis religijų, taip pat ir krikščionybė, šlakstymą vandeniu laiko apsivalymu nuo visų nuodėmių. Sapne dažnai maudomasi prieš lemtingus gyvenimo posūkius. Vanduo, kuriuo prausiamasi, nėra paprastas, jis įkūnija mūsų vidinę energiją. Maudymasis sapne — tai sielos atsinaujinimas ir apsivalymas.

Panašios reikšmės:

Ola

Mažas

Jeigu daiktai ar žmonės susapnuojami labai maži, tai rodo netikrumą, per mažą pasitikėjimą savimi ir menkavertiškumą. Nykšrukų pasakose ir Alisos stebuklų šalyje istorija gvildena mažumo problemas. Tai normalus vystymosi procesas, kurė išeina vaikai prieš įžengdami į suaugusiųjų pasaulį. Jei sapnuoja suaugęs, tai yra ženklas sapnuojančiajam labiau pasitikėti savimi ir būti ryžtingesniam.

Panašios reikšmės:

Didelis

Mazgas

Neatmezgamas mazgas, sumaizgyta virvė arba suraizgytas lynas, kurį sapnuojantysis bando nesėkmingai išmazgyti signalizuoja apie tariamai neišsprendžiamą problemą. Perkirsti jį kardu, kaip, pasak legendos, tai padarė Aleksandras Didysis, nėra teisingas problemos sprendimas. Dažnai sapno sąmonė Gordijaus mazgo įvaizdžiu mums signalizuoja, kad konfliktas spręstinas būtent taip.

Mečetė

Panašiai kaip ir bažnyčios, mečetės vaizdinys sapne rodo savivoką, apsisprendimą, atsigrįžimą į savo vidų ir apskritai asmenybės raidą. Kartais šis simbolis primena kelionių įspūdžius arba tolimų kraštų ilgesį.

Panašios reikšmės:

Bažnyčia

Mediena

Minkšta, lanksti jauno medžio mediena reiškia žmogaus gyvenimo eigoje kintančias ir besivystančias pažiūras ir santykių pobūdį. Jei mediena sena, sutrūnijusi, sudžiūvusi, sudūlėjusi arba suskeldėjusi, tai rodo, kad sapnuojantysis sustabarėjo, sunkiai beprisitaiko prie naujų sąlygų, jo asmenybės raida sustojusi. Jei mediena kapojama malkoms ar iš jos kas nors daroma naujo, tai reiškia, kad mes esame pasirengę mokytis ką naujo ir būti produktyvūs. Amatininkas, apdorojantis medieną sapne reiškia tą patį ką ir mediena. Konkretesnė reikšmė išaiškėja iš sapno konteksto. Svarbu, kam mediena bus panaudota ir koks yra sapnuojančiojo santykis su sapnuojamais įvykiais.

Panašios reikšmės:

Medis

Medikamentai

Panašios reikšmės:

Vaistai

Medus

Kaip sapno reginys, medus užima svarbią vietą tarp maisto produktų. Kas medų kopinėja, įsigyja ar valgo, tas gauna fizinės ir psichinės energijos. Jis stiprina savo sveikatą, bendruomenės jausmą ir ugdo savo asmenybę.

Medūza

Toks sapnas pranašauja antipatiją ir pasišlykštėjimą, nemalonias mintis, jausmus ir poelgius.

Medžio žiedai

Panašios reikšmės:

Žiedai

Medžioklė

Sapno vaizdiniai su medžiotojais ir laukiniais žvėrimis gamtos fone rodo pasitikėjimą savimi, natūralumą, gyvybingumą ir nekomplikuotą, pabrėžtinai kūnišką vyriškumą. Juo sėkmingesnė buvo medžioklė, juo stipresnė yra šio sapno simbolio pagrindinė reikšmė. Tikslesnes išvadas apie šio sapno reikšmę galima padaryti iš viso veiksmo konteksto. Daug ką reiškia, kokie žvėrys buvo medžiojami.

Medžiotojas

Panašios reikšmės:

Girininkas
Medžioklė

Meistras

Panašios reikšmės:

Viršininkas

Melodija

Panašios reikšmės:

Muzika

Melstis

Dažniausiai šis sapno reginys reiškia apsigalvojimą, apsivalymą, įsigilinimą į save. Malda kartais yra nuoroda į vienatvę, bejėgiškumą, globos poreikį. Tada ji simbolizuoja nenumaldomą geismą ir baimę.

Meluoti

Panašios reikšmės:

Apgauti

Mėlyna spalva

Mėlyna spalva reiškia tolius, platybes ir begalybę. Kaip vandens spalva, ji simbolizuoja nežinomybę ar moteriškąją prigimties pusę. Labai tamsi mėlyna spalva reiškia rimtį, gelmę, naktį, kai kada mirtį.

Panašios reikšmės:

Spalvos

Menininkas

Panašios reikšmės:

Poetas

Mėnulis

Mėnulis apskritai turi moterišką simbolio reikšmę. Nuo senų laikų jis yra kosminis vyriausiosios moteriškos dievybės atitikmuo. Daugelyje kalbų jis yra moteriškos giminės (pavyzdžiui la lune prancūziškai). Visiems žinomas jo sąryšis su moters menesinių ciklu ir nuotaika.

Panašios reikšmės:

Saulė

Mergaitė

Panašios reikšmės:

Duktė
Jaunystė
Kūdikis
Vaikystė

Mergina

Kaip ir visos nepažįstamos moterys, mergina atstovauja moteriškajai sapnuojančio pusei, animai, jeigu sapnuoja vyras. Moters sapnuose ji įkūnija šešėlį, merginos veiksmus sapne galima suprasti kaip nuorodas į neįsisąmonintas sapnuojančiosios savybes ar elgseną. Moterims merginos simbolis paprastai siejasi su tvirtu tėvišku ryšiu. Jis rodo agresyvų emancipuotą nusistatymą prieš vyrą, meilės egocentriškumą, kai kada ir frigidiškumą. Vyrams merginos paveikslu sapno sąmonė dažniausiai signalizuoja apie motinos kompleksą su visomis pasekmėmis. Mergina yra nuoroda į tai, kad vyras nepasitiki savimi arba nesugeba tikrovėje suvokti moters su visu jos moteriškumu.

Panašios reikšmės:

Moteris
Motinos kompleksas

Mėsa

Šis simbolis beveik visada susijęs su kūniška, fizine, dažniausiai seksualine energija ir poreikiais. Žalia mėsa susijusi su fizine jėga, potencija, aistringumu ar šių savybių troškimu. O jei mėsa išvirta ar kitaip paruošta, tai išreiškia sugebėjimą siekti rafinuotų malonumų. Didelis potraukis mėsai rodo galingus instinktus. Jei mėsa kelia pasišlykštėjimą, tas rodo saikingumą, nepriteklius, persisotinimą ar nepalankumą, antipatiją.

Mėsininkas

Panašios reikšmės:

Mėsa

Meškerė

Sapnų kalba meškerė yra įrankis, turįs padėti sapnuojančiam sutelkti visą sielos stiprybę, kad išsipildytų jo troškimai.

Panašios reikšmės:

Meškerioti

Meškerioti

Meškeriojimas apskritai reiškia protinių, jausminių ar materialinių vertybių siekimą. Sapnuojantysis trokšta pripažinimo, sėkmės, pranašumo ar turto. Konkretesnė prasmė aiškėja iš to, ką sapnuojantysis meškerioja, kokiame vandenyje ir ką jis jaučia.

Panašios reikšmės:

Vanduo

Mėšlas

Panašios reikšmės:

Atmatos

Mėšlavabalis

Panašios reikšmės:

Vabalai

Miegamasis

Per miegamojo vaizdinį sapne paprastai perteikiami vedybiniai ryšiai ir tos problemos, kurios dėl tų ryšių kyla.

Panašios reikšmės:

Namai

Mielės

Iš smulkmenų, į kurias mes iš pradžių beveik nekreipiame dėmesio, vėliau gali kilti naujų perspektyvų, kurios pakreips mūsų gyvenimo kelią visiškai kita linkme.

Miestas

Miestas sapne atspindi dvasinę sapnuojančio terpę. Tai moteriško atspalvio simbolis ir kartais jis sapnuose esti tarsi visų motina.

Panašios reikšmės:

Namai
Sostinė

Miežiai

Panašios reikšmės:

Javai
Varpa

Migdolas

Panašios reikšmės:

Riešutas

Migla

Panašios reikšmės:

Rūkas
Sutemos

Mikroskopas

Jei kas sapne žiūri per mikroskopą, vadinasi, jis norėtų išsiaiškinti visą tiesą. Jo tyrėjo dvasia skatina jį visą gyvenimą, taip pat problemas nuodugniai ir iki galo ištirti ir išanalizuoti. Kartais šis vaizdinys sapne ragina sapnuojantįjį įdėmiau įsižiūrėti, kur tyko grėsmė kažko svarbaus nepastebėti, neįsigilinti į problemą, ją išleisti iš akių.

Panašios reikšmės:

Akiniai

Miltai

Panašios reikšmės:

Alkis
Javai
Kepėjas
Maisto produktai

Milžinas

Milžinas sapne simbolizuoja nepaprastai stiprią, archetipinę tėvo figūrą. Pasakose kovojant su milžinais ir pabaisomis neužtenka vien fizinės jėgos ir sveiko proto, teisingą sprendimą paprastai randa tik intraversiška, protaujanti asmenybė, nepraradusi ryšio su pasąmone, gebanti pasinaudoti sapno pasąmone.

Panašios reikšmės:

Angelas
Demonai

Mimoza

Šis vaizdinys sapne rodo sutrikimą, menkavertiškumo ir bendravimo sunkumus. Jis gali reikšti ir perdėtą jautrumą.

Mirti

Panašios reikšmės:

Kapas
Laidotuvės
Lavonas
Mirtis

Mirties bausmė

Mirties bausmė sapne liudija būtinybę dvasiškai ir psichiškai persiorientuoti. Taigi tokio vaizdinio nereikėtų bijoti. Ligšiolinis gyvenimo būdas ir asmeninių santykių modelis buvo pasirinktas klaidingas. Būtina juos peržiūrėti. Tokie sapnai būdingi labiau pagyvenusiems žmonėms. Sapnuojantįjį dažniausiai jie paveikia ne taip smarkiai, kaip galėtų pasirodyti, ir stebina savo palyginti menku emociniu poveikiu.

Panašios reikšmės:

Amputacija
Operacija

Mirtis

Mirtis sapne simbolizuoja ne gyvenimo pabaigą, o kitimą. Vietoj to, kas sapne miršta, paprastai ateina kažkas naujo.

Panašios reikšmės:

Laidotuvės
Lavonas

Miškas

Sapno veiksmas miške dažniausiai simbolizuoja tradicinę kolektyvinę pasąmonę. Miškas laikomas pasąmonės simboliu. Sapne, kaip ir pasakose, jis dažnai įkūnija slėpinius, nuotykius, demoniškumą.

Panašios reikšmės:

Medis
Ragana

Mokinys

Šis sapno vaizdinys dažniausiai reiškia atvirumą, smalsumą, žinių troškimą, dėmesingumą ir pareigingumą. Tačiau jis gali rodyti ir netikrumą, nepasitenkinimą, pripažinimo siekimą ir įsitvirtinimo poreikį. Tikslesnė reikšmė aiškėja iš sapno konteksto, pirmiausia iš to, koks sapnuojančiojo santykis su šiuo simboliu.

Mokykla

Mokyklos vaizdiniu sapne sąmonė informuojama apie gyvenimo pamokas, gyvenimas juk nepaliaujamas mokymasis.

Panašios reikšmės:

Mokytojas

Mokytojas

Sapnuojančiajam pažįstamas ar nepažįstamas mokytojas sapne dažniausiai įkūnija dvasinės pagalbos funkciją. Pamokymai ir patarimai, kuriuos mokytojas siunčia sapnuojančiajam yra sapno sąmonės nuorodos, taikytinos kasdienio gyvenimo situacijoms. Dažnai sapnuojantysis būna dėkingas sapno mokytojui už kūrybiškus problemos sprendimus.

Panašios reikšmės:

Mokykla

Moliūgas

Šis vaisius yra moters seksualumo ženklas.

Panašios reikšmės:

Vaisiai

Moneta

Panašios reikšmės:

Papuošalai
Pinigai

Morka

Ji laikoma vyriško seksualumo įvaizdžiu.

Panašios reikšmės:

Maisto produktai

Moskitai

Šis vaizdinys sapne reiškia nerimą, nervingumą, dvasinį išsekimą, kraujospūdžio sutrikimus arba karščiavimą.

Panašios reikšmės:

Vabzdžiai

Moteris

Nepažįstamos moters figūra sapne visuomet išreiškia sapnuojančiojo sielos moteriškąją pusę. C. G. Jungas šią psichinę funkciją pavadino sapnuojančiojo šešėliu, jei nepažįstamą moterį sapnuoja moteris. Nepažįstamos moters veiksmus sapne reikia suprasti kaip sapnuojančiosios neįsisąmonintas savybes ar elgseną. Vyrų sapnuose nepažįstama moteris simbolizuoja kiekvieno vyro moterišką pusę. Jungas ją vadina anima. Ji įkūnija vyro jausmus, jo nuotaikas, nuojautas ir lemia jo meilės santykius su moterimis. Vyro animai įtakos turi motinos elgesys su juo vaikystėje. Animos veiksmai sapne paaiškina tuos vaizdinius, kuriuos sapnuojantysis gyvenime priskiria partnerei. Jie gali rodyti ir partnerystės problemas, kurios atsiranda dėl to, kad reali partnerė retai atitinka vyro įsivaizduojamą animą.

Panašios reikšmės:

Motina
Motinos kompleksas

Motina

Motinos paveikslas sapne — jį gali pakeisti ir kitos motinos polinkių turinčios moterys iš sapnuojančiojo pažįstamų rato — atspindi sapnuojančio sielos sritis, kurios vaikystėje buvo formuojamos motinos. Kiekvieno žmogaus įsisąmoninti ir nesąmoningi potyriai grindžiami elgsenos pavyzdžiu, kuris tolesniame gyvenime jo santykiams su partneriu turi lemiamos reikšmės. Neaiškūs motinos vaizdiniai sapne dažnai simbolizuoja visuomenės socialines funkcijas ir institucijas: socialinius institutus, rūpybos įstaigas, visuomeninės pagalbos tarnybas. Taip pat gali būti turima omeny ir ,,motina bažnyčia”. Tačiau greta gyvybę dovanojančios maitinančios, globojančios ir išlaikančios motinos, kaip sapno simbolis, ji gali reikšti ir grasinimą, reikalavimą bei suvaržymus.

Panašios reikšmės:

Moteris
Motinos kompleksas

Motinos kompleksas

Komplekso sąvoką naudoti pradėjo C. G. Jungas. Ji suprantama kaip nesąmoningų vaizdinių, minties sąryšių ir potyrių gniūžtė, kurioje tarsi kapsulėje susitvenkusi psichinė energija. Tokie nuo sąmonės atkirsti kompleksai gali veikti kaip psichiniai trikdžių faktoriai, sukeldami netgi fizinius negalavimus. Dažniausiai pasitaikantys neurotiniai sutrikimai kyla iš santykių su motina. Paprastai jie yra pernelyg lepinančio ar griežto auklėjimo pasekmės. Sapno sąmonė, išreikšdama motinos kompleksą, kartais pasirenka vaizdus, kuriuose motina iškyla kaip grasinantis, reikalaujantis, varžantis, bet kuriuo atveju neigiamas įvaizdis.

Panašios reikšmės:

Moteris
Motina
Bamba

Motinos krūtys

Panašios reikšmės:

Krūtinė

Motociklas

Kaip ir arklys bei automobilis, taip ir motociklas priklauso individualioms transporto priemonėms, simboliškai keliaujant gyvenimo keliu sapne. Jis labiau nei automobilis įkūnija psichinę energiją. Kaip realus jaunimo statuso simbolis, sapne jis dažnai iškyla kaip lytinės potencijos simbolis.

Panašios reikšmės:

Arklys
Automobilis

Motoras

Šis vaizdinys sapne liudija energiją ir dinamiką. Tačiau jis gali simbolizuoti ir išorinių įspūdžių stoką bei nuobodžią vienodybę.

Panašios reikšmės:

Mašina
Prietaisas

Muilas

Panašios reikšmės:

Maudymasis
Praustis

Muilo burbulai

Panašios reikšmės:

Pūsti

Mumija

Šis sapno vaizdinys simbolizuoja sapnuojančio norą kažką svarbaus įamžinti, tarsi užkonservuoti. Tai gali būti jausmas arba būsena. Tačiau tokio nusistatymo neįmanoma realizuoti, jis niekada neįvykdomas, kadangi gyvenimas keič iasi ir vystosi. Tikslesnė reikšmė aiškėja iš sapno konteksto. Svarbu, ką sapnuojantysis jaučia sapnuodamas.

Mūrininkas

Panašios reikšmės:

Statybos aikštelė

Mūro siena

Panašios reikšmės:

Kliūtis

Musė

Kaip sapno simbolis, musės reiškia nervingo susijaudinimo bei išsekimo būseną. Didelės, storos musės, sapne keliančios pasišlykštėjimą, rodo vidinį priešinimąsi kai kuriems asmenims, mintims, jausmams ir elgsenoms.

Panašios reikšmės:

Vabzdžiai

Mušti

Panašios reikšmės:

Prievarta

Muzika

Kaip ir tikrovėje, taip ir sapne muzika yra glaudžiai susijusi su jausmų sfera. Aiškinantis reikšmę ypač svarbu atkreipti dėmesį, kokį poveikį muzika daro sapnuojančio jausmams ir nuotaikai. Muzikos pobūdis dažnai atitinka sapno turinį.

Mylimasis

Panašios reikšmės:

Mylimoji

Mašina, techniniai prietaisai

Įprasti kasdieniai prietaisai sapne dažnai pakeičia jų funkcijas atitinkančius tikrovės simbolius. Taip, pavyzdžiui, skalbimo mašina gali reikšti švarinimąsi. Visų keistų, sunkiai suvokiamos paskirties mašinų ir įvairaus pobūdžio techninių konstrukcijų vaizdiniai sapne yra įspėjantys signalai. Dažniausiai jie rodo psichinius konfliktus, kuriuos tiksliau atpažinti galime išaiškėjus šių mašinų funkcijai ir veikimo būdui.

Panašios reikšmės:

Elektrinė

Medis

medisMedis yra senovinis gyvenimo simbolis, tai atspindi ir sąvokos gyvybės, genealoginis medis. Kaip sapnų simbolis, medis daugiausia reiškia sapnuojančiojo asmenybės vystymąsi ir tobulėjimą. Tačiau jis gali reikšti kelių giminės kartų padėtį. Smulkiau galima išsiaiškinti iš sapno: ar medis veda vaisius? Ar sveikos jo šaknys, kamienas ir vainikas? Ar šakos nudžiūvusios ar nulūžusios? Visi šie požymiai teikia svarbios papildomos informacijos apie sapnuojančiojo ar jo šeimos padėtį.

Meilė

Mylėtis
Mylimoji
Mylimasis
Neištikimybė

Mėlynės

Uoga

Monetos

Pinigai

Muštynės

Prievarta

Mylėtis

Lytiniai santykiai

Mylimoji

Šitoks sapnas įkūnija sapnuojančiojo reikalavimus ir vaizdinius, kurie jam (dažniausiai nesąmoningai) praverčia renkantis partnerį (-ę). Todėl iš sapno galima spręsti apie sapnuojančio poreikius ir idealus.